***Σε συνέχεια της κινητοποίησης της 1ης Ιουνίου 2007 γίνεται συλλογή υπογραφών στο e-petition-site Gia tin Ygeia gopetition.com, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Τελικοί αποδέκτες της συλλογής υπογραφών είναι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Υπουργοί και Βουλευτές μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κομισσιόν*** ***Continuing the 1st of June 2007 movement, an e-petition "For Health" takes place at Gia tin Ygeia gopetition.com, where everyone can participate. The final recipients of the e-petition are the the Greek Minister for Health and Welfare, Ministers and Members of the Greek Parliament, the European Parliament and the European Commission***

8.6.07

TO ALL: (legal implications)

We deeply appreciate your mobilization and your taking initiative!

Unfortunately though, the big issue we handle has a lot of legal implications, which many of you may be unaware of. So were we, and we find them as we go along. We should be very careful from now on. We aim to build, not demolish!

F.e. creating a forum is a nice idea which, as we said, has been taken into consideration, but it was revealed that if an “anonymous” writes in the forum that Dr… “Brib.E.Menicely” was bribed “this much”, and Dr “Brib.E.Menicely” decides to sue, he’ll make the person in charge of the forum will hit the courts faster than the “anomymous” person.

For our common goal and not out of any centralism intention, please let’s all be on the same page, in the comments, and for details, via e-mail june1stamalia@gmail.com Thank you.

PS- Οver the weekend, we will work on the petition (text and how to handle sensitive personal info). Please tell us what you think up to Sunday evening.