***Σε συνέχεια της κινητοποίησης της 1ης Ιουνίου 2007 γίνεται συλλογή υπογραφών στο e-petition-site Gia tin Ygeia gopetition.com, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Τελικοί αποδέκτες της συλλογής υπογραφών είναι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Υπουργοί και Βουλευτές μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κομισσιόν*** ***Continuing the 1st of June 2007 movement, an e-petition "For Health" takes place at Gia tin Ygeia gopetition.com, where everyone can participate. The final recipients of the e-petition are the the Greek Minister for Health and Welfare, Ministers and Members of the Greek Parliament, the European Parliament and the European Commission***

26.5.07

ANNOUNCEMENT TO THE MEDIA

It was only natural that today’s internet protest “For Amalia” brought a lot of attention to the Greek blogs. We are bombarded with invitations from t.v. stations in order to comment as bloggers about our initiative. We choose however not to participate in any news or show for the following reasons:

• We have deep respect for Amalia Kalyvinou’s memory, who chose to fight with strength and dignity till the end.

• We have deep respect for her family’s and friends’ mourning for their loss.

• The reason for our protest being massive is exactly that it is unselfish and completely off any political or economic interests. We focus on the core of the problems and not on show-offs and futile debates.

• We regard anyone’s intentions to take advantage of Amalia’s tragic loss for feeding his/her vanity, off-mark, to say the least

• We believe that free expression via the internet is multi-collective by nature. However, in a team effort like today’s, there can be no single person who can represent such an uneven group.

• Organizing today’s movement was achieved by democratic processes open to everyone, aiming at sensitizing the State, the citizens and the Healthcare community about the ineffectiveness and corruption phenomena of the Greek National Health System.

Thank you for the invitation you addressed to us and for the publicity you keep on giving to our protest.

We continue.

INTERNET MOVEMENT OF AMALIA’S FRIENDS